Bond-Rite® - Newson Gale

Zelfcontrolerende aardingsklemmen met visuele LED indicatie

Indien statische elektriciteit zich opbouwt op procesapparatuur, kan de energie-inhoud van een "statische ontlading" de oorzaak zijn van brand en/of explosies in ATEX omgevingen. Het aarden van voorwerpen en onderdelen voorkomt de opbouw van elektrostatische ladingen, en voorkomt dus ook het potentieel gevaar.

Newson Gale ontwikkelde het unieke Bond-Rite® concept.

De Bond-Rite aardingsklem controleert zichzelf én het gehele aardingscircuit op een goede ohmse waarde, conform de actuele richtlijnen. Een duidelijke LED meldt de gebruiker de actuele toestand van de statische aarding.

OVERZICHT AARDINGSCONTROLE

 

Zelfcontrolerende aardingsklem met LED indicatie

Zelfcontrolerende aardingsklem met LED indicatie

Aardingscontrolesysteem met LED indicatie voor wandmontage

Aardingscontrolesysteem met LED indicatie voor wandmontage

Aardingscontrolesysteem met LED indicatie, gecombineerd op 1 voeding

Aardingscontrolesysteem met LED indicatie, gecombineerd op 1 voeding

Draagbare verbindingsklemmen met visuele indicatie

Draagbare verbindingsklemmen met visuele indicatie