banner

Aardingscontrole

Indien statische elektriciteit zich opbouwt op procesapparatuur, kan de energie-inhoud van een "statische ontlading" de oorzaak zijn van brand en/of explosies in ATEX omgevingen.
Het aarden van voorwerpen en onderdelen voorkomt de opbouw van elektrostatische ladingen, en voorkomt dus ook het potentieel gevaar.

 

Newson Gale aardingscontroleapparaten controleren aardingen continu op hun goed omhse weerstand, melden dit aan de gebruiker, en onderbreken eventueel ook processen om bij een foutieve aarding de verdere opbouw van statische ladingen te vermijden.

Meer info | Newson Gale Benelux


ATHEX biedt een uitgebreid pakket aan aardingscontrole systemen voor elektrostatische aarding.


Earth-Rite® | Visuele statusindicatie & verificatie + interlock

Aardingssystemen controleren of er een veilige afvoer van statische elektriciteit kan gegarandeerd worden. Indien dit niet het geval is, wordt de gebruiker gealarmeerd, en kunnen processen onderbroken worden om een verder opbouw van elektrostatische lading te voorkomen.


Bond-Rite® | Visuele statusindicatie & verificatie

Indien het ongewenst is, of er geen mogelijkheid is om processen te onderbreken, bieden de Bond-Rite aardingsapparaten een ideale oplossing. Deze aardingscontrolessytemen controleren of er een veilige afvoer van statische elektriciteit kan gegarandeerd worden. Indien dit niet het geval is, wordt de gebruiker gealarmeerd.