Earth-Rite® RTR

Aardingscontrolesysteem voor tankwagens & bulkwagens

  • Ja

Het IECEx / ATEX / SIL2 gecertificeerde Earth-Rite® RTR systeem maakt gebruik van een gepatenteerde "Tri-Mode" Technologie die zorgt voor een veilige en betrouwbare aarding van de tankwagen in explosie- en brandgevaarlijke omgevingen, in overeenstemming met internationaal geldende richtlijnen.

De Earth-Rite RTR aardingscontroller controleert de van volgende zaken:

  • MODUS 1 - Goede en geverifieerde connectie met de tankwagen

Conform de IEC 60079-32 aanbevelingen, stelt de Earth-Rite RTR vast of de aardingsklem verbonden werd met een vrachtwagen. Hierdoor kan de gebruiker geen vrijgave verkrijgen door de klem te verbinden met de staalstructuur van het bedrijf.

  • MODUS 2 - Aardingsverificatie

De Earth-Rite® RTR verifieert zelf of het verbonden is met de algemene aardingsmassa. Dit is uiteraard een zéér belangrijk en kritisch punt, vermits een goede verbinding met de aarde zorgt dat eventuele opbouw van statische elektriciteit op de vrachtwagen wordt vermeden, door de afvoer hiervan naar de aarde.

  • MODUS 3 - Continue controle aardingslus

Op basis van o.a. IEC 60079-32 "Explosive atmospheres: electrostatic hazards, guidance" en NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity" controleert de Earth-Rite RTR continu de verbinding tankwagen-aarde gedurende het verladingsproces. De weerstand van deze verbinding mag nooit hoger zijn dan 10ohm (weerstandswaarde).

Als aan alle parameters wordt voldaan, geeft het systeem toestemming voor verlading. De statische elektriciteit die wordt opgebouwd tijdens het proces wordt veilig afgevoerd naar de aarde.

Het Earth-Rite® RTR systeem maakt gebruik van een universele aardingstang, en vereist geen apparatuur die op de tankwagen geïnstalleerd moet worden. De tang kan gebruikt worden op alle standaard bulk- en tankwagens zonder speciale voorzieningen.

Gerelateerde Producten