Sole-Mate

Schoenentester voor geleidend schoeisel

  • Ja

De Sole-Mate II werd ontwikkeld om schoenen te testen op hun geleidbaarheid, vooraleer personen een explosiegevaarlijke ATEX omgeving kunnen betreden.

Internationale richtlijnen bevelen aan dat geleidende schoenen regelmatig gecontroleerd moeten worden op hun goede elektrische weerstand. De Sole-Mate is een efficiënte en betaalbare methode om er zeker van te zijn dat uw personeel de goede schoenen draagt in explosiegevaarlijke omgevingen.

De schoenentester controleert de staat van de schoenen door de elektrische weerstand te meten doorheen de persoon, inclusief schoenen. Indien de weerstand van de schoenen te hoog is, zal de Sole-Mate dit aangeven a.d.h.v. een rode lamp, en een buzzer-signaal. Indien de schoenen als goed bevonden worden, bevestigt een groene LED de goede conditie van de schoenen. Aanvullend, kan via een contact de melding van het apparaat uitgelezen worden, een deur geöpend worden,...

Relevante Internationale Richtlijnen

athex-industrial-suppliers_ex_100x100.gi  EN ISO 20345 | 109 ohm
athex-industrial-suppliers_ex_100x100.gi  IEC 60079-32 | 108 ohm
athex-industrial-suppliers_ex_100x100.gi  ASTM F2413-05 | 108 ohm

OPMERKING: Bij de aankoop van dit apparaat moet het overeenkomstige weerstandsniveau gekozen worden dewelke verenigbaar is met de geleidende schoenen die gebruikt worden.

Gerelateerde Producten